نارين عمر : Zimanê mebînahî ye

 
narinomer76@gmail.com
Zimanê me 
bînahiyadilê me ye
pirpirîkahedanaşêlopêla
xewneyên me ye
wateyapevokaxwestekên
razayî û veşartî ye
mirariyakilîlabûka ye
çîçekasîngazavayêpayadar e
Erê KURDO!
Zimanê me tavazivistanê ye
rojênseqemagawirji me
dûrdikê
baranazivistanê ye
hastênserxweşdi şahiya
kesan de dixemilînê
baweşînkahavînê ye
payabûnagermiyê di tevizînê
Zaravên me
Mînaberêdayîkanşadîmane
Fenapêwendiyabavdiforin
Emhene bi himbêzkirina
Zimanê me.