Dr. Gundî Dilberz : Kanîn?! (Helbest)

Kanîn ew devên mezin?!
Kanîn ew zimanên dirêj?!
Kanîn qehremanên gotinan?!
Xudîyên rêbazan?!
Pesin û pesindanan?!
Kanîn?! Kanîn?!
 
We telefonên xwe girtine
We bersivên e-mailan birrîne
Win li ser rûyê erdê nemane
Win windabûne
Windabûne…
 
Li kombûnan
Li xwepêşandan û meşan 
Li nav bang û hawaran
Li bin ala rengîn
Ez we nabînim…
 
Namûsa kurdan erzandikin
Koka Kurdistanê hildikin
Şengala fermanan xaçdikin
Keç û dayîkên kurdan difroşin
Şîrmijên kurdan dikujin
Win li ku ne?!
Ez we nabînim…
 
Lê win kurd in!!
Lê win kurdistanî ne!!
Win evîndarên ala rengîn in!!
Win bi salan û salan dibêjin:
“Yan Kurdistan, yan neman”
Win dibêjin
Belê - ez şahid im – win dibêjin
Bi devên mezin
Bi zimanên dirêj sonddixun 
Dibêjin û dibêjin:
„Yan Kurdistan, yan neman“
 
Dema pêwîstbe,
Ala rengîn bête hildan,
Win ala rengîn hilnadin
Dema pêwîstbin kar û berxwedan,
Win ji ser rûyê erdê windadibin
Nayên xûyan…
 
Win bi qurbane ala rengîn bin
Win bi qurbane rê û rêbaza bin
Win bi qurbane kurd û Kurdistan bin
Ey netewa kurd!
 
Dilên tirsonek
Destên lerzonek
Nikanin ala rengîn hildin
Sînorên neyaran biçirînin
Çeqel û rovî 
Nikanin bi şêr û piling bin
Nikanin.. nikanin…
 
Ey netewa kurd!
 
Va ne bawermendên te
Va ne vînpolatên te
Li ser xaka te
Bi delîl û burhan
Bi delîl û burhan:
„Yan Kurdistan, yan neman
Ya Kurdistan, yan neman“…
 
 
Dr. Gundî Dilberz
 
16.08.2014