جان كورد : البطلة الشهيدة ليلى قاسم حسن

Ezbûmedestarêxema
Xûnadilê min de nema
Law û keçandiçûnsema
Leyla Hesen li şûndima
 
Leyla piçûk û rûgeş e
Girtin, birin û şevreş e
Neyargur e, tewbêhiş e
Marê bi jehr ûdevbeş e
 
Wêgotegel:“Ger şevheye
Jan û girîjînameye
Latêmezinparçebûye
Rûniştinameboçîye?“
 
Hestayeserpêwekpiling
Bejnakubar, zirav û şeng
Ramûsîalareng û reng
Çûşer bike, awirxedeng
 
Darvekirin Leyla Hesen
Ewpartîzanarû bi ken
Destêwê da zincîr û ben
WekasikadeştaXeten
 
Leyla ya Kurd, tu namirî
Eynazikamînaperî
Wekçîçekapeldiçirî
Kuştin bi kîn û berberî
 
Keçênmejîpêşmergene
Rojênsiyahtevşêrine
Mînapeyaşervanine
Ala welêtparistine
 
Leyla nemir, ew her heye
Ewrêber û tacameye
Leyla Hesen, leylameye
Leyla Hesenherdemheye…