كوفان كنعو : dayê

Xewa şeva lite bi hisret bû ji bû me

Çende çavê te mane şiyar jibo razaname

Dayê liber destê tee m mezin bûn û bigermiya dilêt em dihatin parastin

Dayê dengê mi ket ji girî

Hêstirê cava ziwabûn

Ez ser û bin di hejim

Her der liber çavêm reş dibê

Ronî namênê

Buxçê jiyanamin dihilweşê

Hêviyê min reşdibê

Digirîm û girî bemire digirî

Dil dimînê şkestî

Bêrya te dikim dayê

Kati dayê

Dayê ti kaniya hêviyê bû

Çende te êş û nalîn liser me dîtin dayê

Ti der mane birîna mebû

Ka ew rojê li ber dilême weke dawet û dîlan

Dayê ti hemû hêviyê me bû

Liher demî

Dayê ti gula sibihê bû

Dayê dil dikelê

Bi bêhnateyi xwş em geş dibûn

Lê piştî te dayê em dicer misin dayê

Ti helbest û awaza me yi şêrîn bû dayê

Ti nîşana ferehîyê bû

Ti kaniya zelal bû dayê

Ti mûma mebû biŞev

Ti xwşiya jiyana me bû ti sebir û hedana mebû

Xweda dayikaminî delal bi bihişta xwe şah bika